Aktuāli tieši tev

Ko mēs darām

  • Realizējam idejas un projektus sabiedrības atbalsta jomā
  • Konsultējam interesentus par iespējām, ko sniedz dažādas ES programmas
  • Darbojamies kā programmas "Eiropas Brīvprātīgais darbs" nosūtītājorganizācija

Kas mēs esam

„Pozitīvā Doma” ir sabiedriska organizācija, kas dibināta 2007. gada martā. Organizācijas mērķis ir veicināt indivīdu un sabiedrības grupu ar atšķirīgu kultūras, reliģijas, tautības, rases, sociālo un ekonomisko piederību un veselības stāvokli, savstarpējo sapratni un iecietību.

„Pozitīvā Doma” realizē un piedalās dažādos vietējos un starptautiskos projektos. Mūsu aktivitātes vērstas uz jaunu pieredzi un iespējām. „Pozitīvā Doma” ir par pozitīvām pārmaiņām un vienlīdzīgām iespējām.